BSO

Ook als je kind naar de basisschool is hij of zij van harte welkom bij kinderdagverblijf Future Kids. Wij bieden namelijk ook buitenschoolse opvang voor kinderen van 4 tot 13 jaar. Daarnaast kan je kind bij Future Kids terecht voor schooltijd, na schooltijd, tijdens vakanties of wanneer verlengde opvang nodig is.

Voor de BSO hebben een ruime  leslokaal in  de basisschool de Zuidwester ingericht.  Hoe fijn is het voor je kind om na een vermoeiende schooldag te kunnen ontspannen en spelen met leeftijdsgenoten? De huiselijke sfeer bij Future Kids zorgt meteen voor een veilig en vertrouwd gevoel. Je kind mag zelf kiezen wat hij of zij wil doen. Toch nog energie om buiten te spelen en ravotten? Daarvoor hebben wij een ruime tuin die grenst aan de BSO groep beschikbaar.

Binnenkort opent een 2e groep naast onze huidige groep.

krijtjes

Tarieven

In de tabel hieronder zie je de verschillende opvangvormen voor BSO aan die afgenomen kunnen worden bij Future Kids.

Opvangvorm Inhoud Tarief
BSO 40 weken pakket * Naschoolse opvang gedurende de hele week (van ma t/m vrij). Tijden zijn afhankelijk van schooltijden. €9,10 per uur
BSO Vakantieopvang * Hele week (van ma t/m vrij) gedurende alle schoolvakanties van 7:30-18:00 €8,23 per uur
VSO 07:30 – 8:30 €8,76

* De combinatie van deze 2 opvangvormen komt neer op 52 weken

Studiedagen en vrije dagen

Een studiedag of een andere vrije dag op school valt niet onder één van onze BSO opvangvormen. Dit neemt echter niet weg dat wij geen opvang kunnen bieden voor deze dagen. Als de basisschool een studiedag of een andere vrije dag heeft ingeroosterd die niet onder de vakantieregeling van het Ministerie van OCW valt, dan gelden de volgende regels:

  • Je dient de vrije dag minstens een week van te voren aan te vragen door te mailen naar: info@futurekids.nl en het door te geven aan de leidster van de groep. Soms komt het voor dat scholen op zeer korte termijn een vrije dag aankondigen. In dat geval kun je overleggen of opvang mogelijk is. Ook dit doe je door te mailen naar: info@futurekids.nl
  • Wij doen ons uiterste best om altijd opvang te bieden.
  • Wij brengen de kosten vooraf in rekening.
Kinderen spelen spel
Menu